Zo kostenefficiënt mogelijk naar energie-efficiëntie installaties? Natuurlijk!

Om dit te stimuleren, zijn er tal van premies die kunnen aangevraagd worden. Ontdek ze hieronder!

Door toepassing van slimme technologie in installaties voor verwarming en sanitair warm water is het mogelijk om het energieverbruik van gebouwen te optimaliseren: maximale energie-efficiëntie zonder in te boeten aan gezondheid en comfort. Dit is reeds een duidelijke motivatie om richting toepassing van slimme technologie te gaan.

Om de drempel te verder verlagen en toepassing van efficiënte installaties in gebouwen te stimuleren, kunnen mensen die in energie-efficiëntie willen investeren hiervoor bepaalde premies aanvragen. Hieronder vind je een overzicht van premies die vandaag de dag kunnen aangevraagd worden.

Van toepassing op:

Aankoop en de plaatsing door je installateur van een fotovoltaïsche zonnepaneelinstallatie

Geldig tot:

31/12/2024

Bedrag:

Afhankelijk van het piekvermogen (kWp) van de installatie met een maximum van:

 • 1500 euro (2022)
 • 750 euro (2023)
 • 375 euro (2024)

en maximaal 40% van het factuurbedrag inclusief btw.

Voorwaarden en meer informatie:

Premie voor zonnepanelen | Fluvius

Van toepassing op:

Bestaande fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties waarbij een digitale meter werd geplaatst.

Geldig tot:

Aanvraag binnen 6 maanden na plaatsing van de digitale meter (en ten laatste tot 31/12/2025)

Bedrag:

12 tot 436 euro afhankelijk van:

 • Datum indienstname zonnepaneelinstallatie
 • Datum plaatsing digitale meter

Wanneer je als eigenaar vanaf 19 juli 2021 op eigen initiatief bij Fluvius een digitale meter aanvraagt vóór 31 december 2023, wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro.

Voor de exacte bedragen, zie onderstaande link naar de website van Fluvius.

Voorwaarden en meer informatie:

Retroactieve investeringspremie zonnepanelen | Fluvius

Van toepassing op:

Aankoop en de plaatsing door een installateur van een sturingsapparaat voor het slim aansturen van een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming

Geldig tot:

31/12/2023

Bedrag:

50% van de factuurbedragen, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.

Voorwaarden en meer informatie:

Premie sturing elektrische warmte | Fluvius

Van toepassing op:

Aankoop of leasing en plaatsing van een thuisbatterij door een installateur.

Geldig tot:

31/12/2024

Bedrag:

Afhankelijk van de capaciteit (in kWh) van de batterij met een maximum van:

 • 1725 euro (2022)
 • 850 euro (2023)
 • 425 euro (2024)

en maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw.

Voorwaarden en meer informatie:

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij – Energiesparen

Van toepassing op:

Warmtepompinstallatie voor ruimteverwarming die in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2021, en waar tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 op dezelfde EAN-code ook fotovoltaïsche zonnepanelen werden geplaatst

Geldig tot:

Aanvraag binnen 6 maanden na plaatsing van de digitale meter (en ten laatste tot 31/12/2025)

Bedrag:

1163 euro

Voorwaarden en meer informatie:

Retroactieve investeringspremie voor warmtepomp | Fluvius

Van toepassing op:

Aankoop en de plaatsing door een installateur van een warmtepompinstallatie voor ruimteverwarming.

Geldig tot:

Geen einddatum

Bedrag:

300 tot 9600 euro afhankelijk van:

 • de aard van het gebouw
 • de aanwezigheid van een bestaand elektrisch verwarmingssysteem
 • de afwezigheid van een aardgasnet
 • de gezinssituatie en het inkomen van de aanvrager
 • het type warmtepomp:
  1. Geothermisch
  2. Lucht/lucht
  3. Lucht/water
  4. Hybride Lucht/water
 • de datum van de eindfactuur

Voor de exacte bedragen, zie Simulator Mijn VerbouwPremie | Energiesparen en onderstaande link naar de website van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden en meer informatie:

Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp | Vlaanderen.be

Van toepassing op:

Aankoop en de plaatsing door een installateur van een warmtepompboiler (voor sanitair warm water).

Geldig tot:

Geen einddatum

Bedrag:

300 tot 810 euro afhankelijk van:

 • de aard van het gebouw
 • de aanwezigheid van een meter met exclusief nachttarief
 • de gezinssituatie en het inkomen van de aanvrager
 • de datum van de eindfactuur

Voor de exacte bedragen, zie Simulator Mijn VerbouwPremie | Energiesparen en onderstaande link naar de website van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden en meer informatie:

Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler | Vlaanderen.be

Van toepassing op:

Aankoop en de plaatsing door een installateur van een zonneboiler (voor sanitair warm water).

Geldig tot:

Geen einddatum

Bedrag:

200 tot 660 euro per m² apertuuroppervlakte afhankelijk van

 • de aard van het gebouw
 • de gezinssituatie en het inkomen van de aanvrager

met een maximum van:

 • 3300 euro en tot 50% van het factuurbedrag excl. btw (laagste inkomenscatergorie)
 • 2750 euro en tot 40% van het factuurbedrag excl. btw (middelste én hoogste inkomenscategorie)
 • 2750 euro en tot 40% van het factuurbedrag excl. btw per appartement voor een gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw
 • 20000 euro en tot 40% van het factuurbedrag voor niet-woongebouwen

Voor de exacte bedragen, zie Simulator Mijn VerbouwPremie | Energiesparen en onderstaande link naar de website van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden en meer informatie:

Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler | Vlaanderen.be

Van toepassing op:

Bestaande installatie voor andere hernieuwbare energie die in dienst werden genomen tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020.

Geldig tot:

Aanvraag binnen 6 maanden na plaatsing van de digitale meter (en ten laatste tot 31/12/2025)

Bedrag:

0 tot 6889 euro per kilowatt nominaal elektrisch vermogen (met een maximum van 10 kWp) en afhankelijk van

 • Startdatum installatie andere hernieuwbare energie
 • Datum plaatsing digitale meter
 • Categorie van energiebron:
  1. Motoren die biogas verbranden
  2. Motoren die fossiele of andere brandstoffen dan in 1 vermeld verbranden
  3. Brandstofcellen en stirlingmotoren
  4. Windturbines
  5. Waterkracht

Wanneer de eigenaar vanaf 1 oktober 2021 op eigen initiatief aan Fluvius vraagt om een digitale meter te installeren vóór 31 december 2023, wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro.

Voor de exacte bedragen, zie onderstaande link naar de website van Fluvius.

Voorwaarden en meer informatie:

Retroactieve investeringspremie voor andere hernieuwbare energie | Fluvius